Język angielski dla branży przeciwpożarowej

Kurs jest skierowany do osób pracujących w straży pożarnej lub instytutach naukowych, prowadzących badania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zakres tematyczny:

 • stałe urządzenia przeciwpożarowe (do wykrywania i sygnalizacji pożaru, do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu, do tłumienia wybuchu);
 • systemy ewakuacyjne;
 • rodzaje kabli (zasilające, sterujące, komunikacyjne);
 • przepisy techniczno-budowlane;
 • urządzenia elektryczne;
 • materiały budowlane;
 • zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • oświetlenie awaryjne;
 • urządzenia gaśnicze (tryskaczowe, gazowe);
 • dźwiękowe systemy gaśnicze;
 • podręczny sprzęt gaśniczy;

Po zakończonym kursie Uczestnicy będą potrafili:

 • wygłosić komunikaty na temat stanu urządzeń i zasad bezpieczeństwa;
 • zgłosić problem techniczny i zaproponować jego rozwiązanie;
 • sporządzić ocenę techniczną budynku i sprzętu;
 • sporządzić instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • opisać działanie alarmów i urządzeń przeciwpożarowych;
 • opisać działanie urządzeń gaśniczych;
 • opisać działanie systemów ewakuacyjnych.

Metody realizacji:

Metoda komunikatywna + elementy metody tradycyjnej (gramatyka) + sporządzanie dokumentów i instrukcji

Nacisk kładziemy na komunikację językową i poszerzanie słownictwa (mówienie podczas zajęć), zwracając uwagę na uporządkowanie struktur gramatycznych.

W razie pytań prosimy o kontakt:

(+48) 22 584 1010

kursy@linguanova.com.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Ceny kursów w pakietach: