Język angielski dla pracowników branży alkoholowej

Język angielski dla pracowników branży alkoholowej to szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia w branży alkoholowej

Cel: Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników do eksportu (przedstawiania oferty, przyjmowania zamówień i wysyłki) oraz importu towarów alkoholowych.

Czego się nauczę?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie potrafił:

 • przejść rozmowę kwalifikacyjną o pracę w branży alkoholowej;
 • zaprezentować swoją firmę;
 • opisać alkohole i sposoby serwowania trunków;
 • opisać i zrozumieć proces produkcji poszczególnych alkoholi;
 • przygotować ofertę i reklamę z uwzględnieniem zasad prawnych dotyczących promowania napoi alkoholowych;
 • przyjąć i zrealizować zamówienie;
 • przyjąć i zrealizować reklamację;
 • złożyć reklamację;
 • udzielić szczegółowych informacji o statusie zamówienia;
 • zafakturować towar;
 • wypełnić dokumenty potrzebne do wysyłki i dostarczenia towaru nisko i wysokoprocentowego;
 • zorganizować transport i ustalić metody przewozu;
 • ustalić sposób magazynowania towaru.

Język angielski dla pracowników branży alkoholowej – zakres tematyczny:

 •  pisanie CV i listu motywacyjnego oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w branży alkoholowej;
 • prezentowanie i rekomendowanie firmy alkoholowej zgodnie z zasadami prawnymi dotyczącymi promowania napoi alkoholowych;
 • przygotowywanie i prezentowanie ofert;
 • słownictwo dotyczące produkcji poszczególnych alkoholi;
 • słowa i zwroty opisujące alkohole z całego świata;
 • skład koltajli;
 • składanie zamówień;
 • wypełnianie dokumentów celnych;
 • transport międzynarodowy alkoholi, cła, podatki;
 • transport samochodowy,
 • transport kolejowy,
 • transport lotniczy,
 • transport morski,
 • pakowanie towarów (rodzaje opakowań, sposoby pakowania, spis towarów),
 • rodzaje ubezpieczeń przewozowych,
 • zagadnienia związane z przechowywaniem alkoholi,
 • zagadnienia związane z ładowaniem i rozładowywaniem towarów
 • formy płatności,
 • reklamacje, przyjmowanie skarg i uwag klientów, proponowanie rozwiązań,
 • odprawa celna i graniczna.

Metody realizacji:

Warsztat tematyczny składający się z 2 części: wykładowej w trakcie której prezentowane jest słownictwo oraz praktycznej w trakcie której Uczestnicy odgrywają scenki sytuacyjne z wykorzystaniem poznanego wcześniej słownictwa, lub ćwiczą korespondencję mailową i wypełnianie dokumentów.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

(+48) 22 584 1010

kursy@linguanova.com.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Ceny kursów w pakietach