Język angielski dla pracowników branży kryminalistycznej

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia w branży kryminalistycznej

 Cel: przygotowanie Uczestników do pracy w policyjnym i detektywistycznym środowisku międzynarodowym.

Zakres tematyczny:

 • zbieranie i przetwarzanie informacji na temat wydarzenia;
 • identyfikowanie przestępców- opis przestępcy;
 • profilowanie;
 • ustalanie przebiegu zdarzeń;
 • ustalanie powiązań osób ze zdarzeniami;
 • dostarczanie dowodów niezbędnych do w przebiegu procesu sądowego;
 • przetwarzanie danych;
 • przestępczość zorganizowana- szukanie powiązań między grupami przestępczymi, rozpoznawanie ich metod działania, rozpoznawanie struktury grupy i zorientowanie się w podziale zadań między członkami organizacji;
 • rodzaje przestępczości zorganizowanej: pranie brudnych pieniędzy, fałszerstwo środków płatniczych i papierów wartościowych, wymuszenia rozbójnicze (porwania i żądania okupu), przemyt broni i nielegalny handel bronią, nielegalna produkcja alkoholu i wyrobów tytoniowych, produkcja i przemyt narkotyków;
 • korupcja wśród funkcjonariuszy celnych, oszustwa podatkowe i celne;
 • przestępstwa porachunkowe – porachunki na tle finansowym oraz zabójstwa na zlecenie;
 • przestępstwa gospodarcze;
 • handel ludźmi – handel dziećmi (nielegalne adopcje, pedofilia), handel kobietami (namawianie do wyjazdów za granice i zmuszanie do prostytucji), handel narządami, handel tanią siłą roboczą (nakłanianie do nielegalnej pracy i pobytu za granicą);
 • umiejscowienie kapitału- ulokowanie pieniędzy w banku, wymiana waluty, nielegalne przewożenie pieniędzy przez granice (w różnego rodzaju skrytkach);
 • zbieranie dowodów z miejsca popełnienia przestępstwa i zabezpieczanie śladów;
 • analiza stopni i rodzajów zagrożeń;
 • sporządzanie raportów ze zdarzeń przestępczych;
 • przesłuchiwanie przestępców na komisariacie;
 • mediacje – sztuka rozwiązywania konfliktów;
 • rodzaje aktów terrorystycznych.

METODY REALIZACJI:

Warsztat tematyczny składający się z 2 części:

cz. pierwsza – wykładowa; słownictwo 

cz. druga – praktyczna; Uczestnicy odgrywają scenki sytuacyjne z wykorzystaniem poznanego wcześniej słownictwa, ćwiczą korespondencję mailową i wypełnianie dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt:

(+48) 22 584 1010

kursy@linguanova.com.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Ceny kursów w pakietach: