Język angielski dla pracowników branży hotelarskiej

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia w branży hotelarskiej – na recepcji hotelowej lub w dziale Guest Relations.

Cel: przygotowanie Uczestników do obsługi obcojęzycznych gości hotelowych.

Czego się nauczę?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie potrafił:

 •  zaprezentować ofertę hotelu;
 •  przeprowadzić rozmowę z klientem hotelu;
 •  przeprowadzić rozmowę telefoniczną z klientem (rezerwacja pokoju hotelowego, rezerwacja sali konferencyjnej, udzielanie informacji na temat udogodnień);
 •  udzielić prostych wyjaśnień gościowi hotelowemu na temat lokalizacji hotelu , poruszania się po mieście oraz najciekawszych miejscach, które warto zwiedzić;
 •  zareagować w sytuacjach problemowych z klientami;
 •  przyjąć i zrealizować reklamację.

 Metody realizacji:

Warsztat tematyczny składający się z 2 części: 

cz. pierwsza – słownictwo i zwroty 

cz. druga – praktyczna; Uczestnicy odgrywają scenki sytuacyjne z wykorzystaniem poznanego wcześniej słownictwa.

Słownictwo oraz więcej informacji o nauce języka angielskiego wykorzystywanego w branży hotelarskiej znajdziecie Państwo tutaj

W razie pytań prosimy o kontakt:

(+48) 22 584 1010

kursy@linguanova.com.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Ceny kursów w pakietach: